Rapportakuten förstärker organisationen

Michael Owens

Michael Owens

Experienced CFO and founder of Rapportonline

säker finansiell rapportering online och akut hjälp genom rapportakuten
säker finansiell rapportering online

Rapportonline har förstärkt Back-up funktionen genom att ingå samarbetsavtal med Sonfer AB. Detta skapar möjligheter att bättre tillgodose behoven av Back-up vid upprättandet av finansiella rapporter. Fysisk Back-up sker antingen hos kund eller på distans.

Back-up tjänsterna ingår i Rapportakuten som tillhandahålles av FirstBase AB.

FirstBase AB
Michael Owens

Mer att läsa

Blogg

Idén bakom Rapportonline

Läs artikeln där grundaren bakom Rapportonline berättar hur det hela började! ”Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det

Läs mer »