Om Rapportonline

Historien bakom Rapportonline

Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det kan Michael Owens intyga, för han har gjort många genom åren. Och irritationen över krånglet att göra dem ledde till en ny affärsidé – en molnbaserad applikationen Rapportonline.

Rapportonline är en komplett och säker applikation för att skapa finansiella rapporter på ett enkelt sätt. Rapportsystemet innehåller lättbegripliga mallar, både på svenska och engelska.