Säker lagring i molnet

Vi vill hjälpa företag som är på börsen, eller ska till börsen, kommunala bolag likaväl som bostadsrättsföreningar, ja egentligen alla bolag som har ett krav på sig att ta fram olika former av rapporter smidigt och säkert.

Skapa dina rapporter snyggt, smidigt och säkert!

Skapa rapporter direkt i systemet

I Rapportonline skapar du rapporter direkt och använder den inbyggda redigeraren för att skriva texter, sätta rubriker m.m. Du kan börja på en tom rapport eller välja någon av mallarna som finns i systemet för årsredovisningar, delårsrapporter eller managementrapporter.

 • Du väljer tillämpliga rubriker eller skapar nya efter behov.
 • Du kan skapa årsredovisningar, kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer och managementrapporter.
 • Du får mallar på svenska och engelska.
 • Rubrikerna är förvalda enligt årsredovisningslagen och kraven för noterade bolag.
 • Du redigerar hela rapporten överskådligt.
 • Du genererar enkla och snygga rapporter med inbyggd PDF-generator.

Samarbeta och redigera samtidigt

Lägg till dina kollegor och andra som behöver skriva innehåll eller granska innehåll i rapporten.

 • Flera användare kan redigera samtidigt.
 • Ni kan ha olika nivåer på access: ”läsa och kommentera” eller ”läsa och redigera”.

Spåra alla ändringar för alla användare

Redigeraren har fullt stöd för spårande ändringar vilket gör det enkelt att se vem som ändrat vad. 
 • Du kan spåra ändringar.
 • Versionhantering ingår.

Säker förvaring och åtkomst

 • Åtkomsten är begränsad genom säker inloggning med 2-faktor authentisiering.
 • Sekretess upprätthålls – inga okrypterade kanaler som t ex mail.
 • All information sparas säkert i certifierade datahallar.