Hur konsekvent är du när det gäller att hantera finansiella rapporter?

Picture of Michael Owens

Michael Owens

Experienced CFO and founder of Rapportonline

När du ska upprätta finansiella rapporter som delårsrapporter, årsredovisningar, managementrapporter och liknande är konsekvens ett ledord. Enkla verktyg som rapportmallar och tydlig arkiveringsfunktion underlättar, samtidigt som du minimerar riskerna för felhantering. Rapportonline innehåller färdiga rapportmallar med rubriker på både svenska och engelska samt versionshantering.

Prova gratis i 14 dagar!

Rapportonline erbjuder dessutom en tjänst kallad ”Rapportakuten” där du har möjlighet till fysisk back-up vid finansiell rapportering. Ofta saknas detta viktiga stöd om och när de ansvariga för rapportering insjuknat eller är förhindrade att upprätta de rapporter som krävs inom stipulerade tider. Vi har konsulter som kan upprätta delårs- och managementrapporter och/eller årsredovisningar med kort varsel, på distans eller fysiskt hos er.

Du beställer tjänsten här på vår hemsida i kontaktformuläret.

Mer att läsa

Blogg

Idén bakom Rapportonline

Läs artikeln där grundaren bakom Rapportonline berättar hur det hela började! ”Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det

Läs mer »