Rapportonline firar ett år på marknaden!

Picture of Michael Owens

Michael Owens

Experienced CFO and founder of Rapportonline

Vårt första jubileum kan summeras till viktiga erfarenheter tillsammans med ett antal noterade bolag som alla påvisar ökad kundnytta med Rapportonline.

Bolag som tidigare tvingats lämna rapporter till layout har meddelat att man nu slipper det momentet, med riskminimering och väsentliga kostnadsbesparingar som resultat av att man numera publicerar på hemsidan direkt från Rapportonline.

Fleranvändarmöjligheterna i systemet bidrar väsentligen till att kapa kostnader i form av tidsbesparing, och än viktigare erfarenhet är att man slipper versionshantering.

Sammantaget medför Rapportonline att bolagets finansiella rapportering blir vassare vilket skapar ökade möjligheter till analys och förbättrad information till företagsledningen.

Mer att läsa

Blogg

Idén bakom Rapportonline

Läs artikeln där grundaren bakom Rapportonline berättar hur det hela började! ”Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det

Läs mer »