Hur konsekvent är du när det gäller att hantera finansiella rapporter?

När du ska upprätta finansiella rapporter som delårsrapporter, årsredovisningar, managementrapporter och liknande är konsekvens ett ledord. Enkla verktyg som rapportmallar och tydlig arkiveringsfunktion underlättar, samtidigt som du minimerar riskerna för…

Fortsätt läsaHur konsekvent är du när det gäller att hantera finansiella rapporter?