Läs mer om artikeln Rapportakuten förstärker organisationen
säker finansiell rapportering online

Rapportakuten förstärker organisationen

säker finansiell rapportering online Rapportonline har förstärkt Back-up funktionen genom att ingå samarbetsavtal med Sonfer AB. Detta skapar möjligheter att bättre tillgodose behoven av Back-up vid upprättandet av finansiella rapporter.…

Fortsätt läsaRapportakuten förstärker organisationen

Dags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

För att optimera processen inför Bokslutskommunikén är det en fördel att ta fram ett utkast till finansiella data redan innan årsskiftet, där alla jämförelsetal som ska ingå i ”räkningarna”, dvs.…

Fortsätt läsaDags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

Gör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!

Rapporten skall ge en sann och rättvisande bild av verksamheten  Finansiella rapporter upprättas av individer som är i beroendeställning till sin arbets/uppdragsgivare varför rapporter utgör en partsinlaga. Noterade bolag kan…

Fortsätt läsaGör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!
Läs mer om artikeln Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy  December 2018
säker finansiell rapportering online

Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy December 2018

Studien baserades på intervjuer med över 800 finans– redovisnings– och efterlevnadsprofessionella. Optimerade processer och teknologier utgör de främsta recepten för framgång I dagens komplexa finansiella rapportering. Främsta utmaningar presenteras nedan…

Fortsätt läsaStudie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy December 2018