Idén bakom Rapportonline

Läs artikeln där grundaren bakom Rapportonline berättar hur det hela började! "Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det kan Michael Owens intyga, för…

Fortsätt läsa Idén bakom Rapportonline
Rapportakuten förstärker organisationen
säker finansiell rapportering online

Rapportakuten förstärker organisationen

säker finansiell rapportering online Rapportonline har förstärkt Back-up funktionen genom att ingå samarbetsavtal med Sonfer AB. Detta skapar möjligheter att bättre tillgodose behoven av Back-up vid upprättandet av finansiella rapporter.…

Fortsätt läsa Rapportakuten förstärker organisationen

Dags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

För att optimera processen inför Bokslutskommunikén är det en fördel att ta fram ett utkast till finansiella data redan innan årsskiftet, där alla jämförelsetal som ska ingå i ”räkningarna”, dvs.…

Fortsätt läsa Dags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

Gör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!

Rapporten skall ge en sann och rättvisande bild av verksamheten  Finansiella rapporter upprättas av individer som är i beroendeställning till sin arbets/uppdragsgivare varför rapporter utgör en partsinlaga. Noterade bolag kan…

Fortsätt läsa Gör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!
Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy  December 2018
säker finansiell rapportering online

Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy December 2018

Studien baserades på intervjuer med över 800 finans– redovisnings– och efterlevnadsprofessionella. Optimerade processer och teknologier utgör de främsta recepten för framgång I dagens komplexa finansiella rapportering. Främsta utmaningar presenteras nedan…

Fortsätt läsa Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy December 2018