Hur konsekvent är du när det gäller att hantera finansiella rapporter?

När du ska upprätta finansiella rapporter som delårsrapporter, årsredovisningar, managementrapporter och liknande är konsekvens ett ledord. Enkla verktyg som rapportmallar och tydlig arkiveringsfunktion underlättar, samtidigt som du minimerar riskerna för…

Fortsätt läsaHur konsekvent är du när det gäller att hantera finansiella rapporter?

Fyra enkla råd som höjer kvaliteten på dina finansiella rapporter!

1. Var tydlig och läsvänlig. För att marknadsplatserna och läsarna ska acceptera företagets finansiella rapporter måste du tänka på att göra dem vederhäftiga, enkla och tydliga. Både när det gäller…

Fortsätt läsaFyra enkla råd som höjer kvaliteten på dina finansiella rapporter!

Dags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

För att optimera processen inför Bokslutskommunikén är det en fördel att ta fram ett utkast till finansiella data redan innan årsskiftet, där alla jämförelsetal som ska ingå i ”räkningarna”, dvs.…

Fortsätt läsaDags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

Gör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!

Rapporten skall ge en sann och rättvisande bild av verksamheten  Finansiella rapporter upprättas av individer som är i beroendeställning till sin arbets/uppdragsgivare varför rapporter utgör en partsinlaga. Noterade bolag kan…

Fortsätt läsaGör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!
Läs mer om artikeln Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy  December 2018
säker finansiell rapportering online

Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy December 2018

Studien baserades på intervjuer med över 800 finans– redovisnings– och efterlevnadsprofessionella. Optimerade processer och teknologier utgör de främsta recepten för framgång I dagens komplexa finansiella rapportering. Främsta utmaningar presenteras nedan…

Fortsätt läsaStudie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy December 2018