Gör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!

Rapporten skall ge en sann och rättvisande bild av verksamheten  Finansiella rapporter upprättas av individer som är i beroendeställning till sin arbets/uppdragsgivare varför rapporter utgör en partsinlaga. Noterade bolag kan…

Fortsätt läsaGör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!