Dags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

För att optimera processen inför Bokslutskommunikén är det en fördel att ta fram ett utkast till finansiella data redan innan årsskiftet, där alla jämförelsetal som ska ingå i ”räkningarna”, dvs.…

Fortsätt läsaDags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.